STRUČNI NADZOR

Vršimo stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova prilikom građenja:

svih vrsta objekata visokogradnje
pomorskih građevina
podmorskih ispusta i cjevovoda
infrastrukture
IG Labin Nadzor
IG Labin Projektiranje

PROJEKTIRANJE

Sudjelujemo u svim fazama izrade projektne dokumentacije:

pomorskih građevina
plaža
konstrukcija objekata visokogradnje
ocjene stanja konstrukcije

U fazi izvođenja vršimo projektantski nadzor.

KONZALTING

Pružamo konzalting usluge od pripreme projekta do realizacije:

procjene troškova investicije
tehničko savjetovanje investitora
sudjelovanje u postupku ishođenja akta za građenje i uporabu građevine
IG Labin Konzalting

STRUČNI NADZOR

Vršimo stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova prilikom građenja:

svih vrsta objekata visokogradnje
pomorskih građevina
podmorskih ispusta i cjevovoda
infrastrukture
IG Labin Nadzor

PROJEKTIRANJE

Sudjelujemo u svim fazama izrade projektne dokumentacije:

pomorskih građevina
plaža
konstrukcija objekata visokogradnje
ocjene stanja konstrukcije

U fazi izvođenja vršimo projektantski nadzor.

IG Labin Projektiranje

KONZALTING

Pružamo konzalting usluge od pripreme projekta do realizacije:

procjene troškova investicije
tehničko savjetovanje investitora
sudjelovanje u postupku ishođenja akta za građenje i uporabu građevine
IG Labin Konzalting