Pontonski most - Otok Mali Škoj

Investitor: Valamar Riviera d.d.
Lokacija: Funtana
Dužina: 60,00 m'

Opis:

Prijelaz sa kopnene strane na otok preko plutajućeg pontona na koji se pristupa montažnom čeličnom stazom sa pasarelama.