Visokogradnja
Sanitarni čvor 5 - AC Veštar
2021 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora unutar autokampa Veštar, Rovinj.
Visokogradnja
Sanitarni čvor 4 - AC Veštar
2021 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora unutar autokampa Veštar, Rovinj.
Plaže
Plaže Amarin
2021 Stručni nadzor
Uređenje Zapadne i Jugoistočne plaže hotela Amarin te izgradnja betonskih prilaza moru (molova) na Srednjoj plaži hotela Amarin.
Plaže
Plaža Perila
2021 Projektiranje
Odmuljivanje plaže smještene u uvali Perila u Funtani.
Infrastruktura
Usisni cjevovod TE Plomin 1 i 2
2020 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja usisnog cjevovoda i usisne komore.
Infrastruktura
Podmorski ispust Lanterna
2020 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja podmorskog ispusta.
Infrastruktura
Sanacija kaverne - Istra Premium Camping Resort
2020 Projektiranje / Nadzor
Sanacija kaverne nastale zbog urušavanja parkirališta.
Visokogradnja
Istra Premium Camping Resort (3. faza)
2020 Stručni nadzor
Nastavak na drugu fazu rekonstrukcije Autokampa Istra iz 2019. obuhvaća dodatne zone mobilnih kućica, zone kamper parcela sa sanitarnim čvorovima, zonu vila, zonu glamping šatora te uređenje centralne i obalne šetnice.
Pomorske građevine i luke
Pontonski most - Otok Mali Škoj
2019 Projektiranje / Nadzor
Prijelaz sa kopnene strane na otok preko plutajućeg pontona na koji se pristupa montažnom čeličnom stazom sa pasarelama.
Visokogradnja
Istra Premium Camping Resort (2. faza)
2019 Stručni nadzor
Druga faza rekonstrukcije Istra Premium Camping Resort u Funtani obuhvaća centralnu zgradu, bazenski kompleks, zonu kamper parcela sa sanitarnim čvorovima, zonu mobilnih kućica, komercijalnu zonu, sportsku zonu te plaže.
Plaže
Plaža i protočni bazen - Valamar Marea Suites
2019 Projektiranje
Formiranje pješčane plaže, uređenje sunčališta i izgradnja protočnog bazena.
Plaže
Family sjever - Istra Premium Camping Resort
2019 Projektiranje
Formiranje šljunčane plaže i uređenje sunčališta.
Plaže
Sandy plaža
2019 Projektiranje
Uređenje pješčane plaže ispod hotela Pical - zona Borik.
Visokogradnja
Privremena betonara
2019 Projektiranje / Nadzor
Privremena gradilišna betonara za potrebe rekonstrukcije hotela Pical.
Visokogradnja
Pinea Valamar Collection Resort
2019 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg hotela Pical. Sastoji se od dva bazenska kompleksa i tri krila: V Level krilo, Family krilo i hotel Pical.
Pomorske građevine i luke
Pristan za istovar ugljena u luci Plomin
2019 Ocjena stanja konstrukcije
Vizualna kontrola stanja (podvodni i vanjski pregled) i prijedlog sanacije konstruktivnih elemenata pristana.
Pomorske građevine i luke
Sidrište Brajdica
2018 Stručni nadzor
Nadzor nad sidrištem.
Plaže
Familiy beach - Istra Premium Camping Resort
2018 Projektiranje / Nadzor
Formiranje šljunčane plaže i uređenje sunčališta.
Infrastruktura
Havarijski ispust crpne stanice Materada i Sv. Martin
2018 Projektiranje / Nadzor
Rješenje priključenja havarijskog ispusta na gradsku kanalizacijsku mrežu zbog prihvata i odvodnje sanitarnih otpadnih voda.
Visokogradnja
Valamar Girandella Family (2.faza)
2017 Stručni nadzor
Izgradnja family hotela i bazena sa popratnim sadržajima.
Pomorske građevine i luke
Luka Njivice
2017 Stručni nadzor
Izgradnja obalnog zida i operativne obale. Uređenje luke.
Visokogradnja
Girandella Valamar Collection Resort (1.faza)
2016 Stručni nadzor
Girandella Valamar Collection Resort smješten u Rapcu, sastoji se od paviljona Ulika, Agava i Oleandar te ville Ana, Ada i Eva.
Plaže
Plaža Borik
2016 Projektiranje
Protočni bazen sa sunčalištem u moru.
Infrastruktura
Teniski tereni Rabac
2016 Projektiranje / Nadzor
Izgradnja dvaju teniskih terena u sklopu teniskog kompleksa Prohaska.
Pomorske građevine i luke
Luka Grabar
2016 Stručni nadzor
Izgradnja lukobrana, obalnog zida, operativne obale i uređenje luke.
Pomorske građevine i luke
Most Uljanik
2016 Ocjena stanja konstrukcije
Vizualna kontrola stanja (podvodni i vanjski pregled) i prijedlog sanacije konstruktivnih elemenata prednapetog mosta u brodogradilištu Uljanik.
Visokogradnja
Obiteljska kuća sa pomoćnim objektom
2015 Projektiranje / Nadzor
Građevinski projekt i nadzor obiteljske kuće sa bazenom i pomoćnim objektom u naselju Šurani.
Pomorske građevine i luke
Izvanredno održavanje obale u uvali Sv. Mikula na otoku Mali Brijun
2015 Projektiranje
Projekt sanacije obalnog zida i urušenog platoa na otoku Mali Brijun.
Infrastruktura
Podmorski ispust otok Sveti Nikola
2015 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja podmorskog ispusta.
Pomorske građevine i luke
Osorski kanal
2015 Projektiranje / Nadzor
Sanacija obalnog zida Osorskog kanala.
Pomorske građevine i luke
Luka Rovenska
2014 Stručni nadzor
Sanacija postojećeg lukobrana i izgradnja montažnog gata.
Visokogradnja
Valamar Collection Isabella Island Resort
2013 Stručni nadzor
Smješten na otoku Sv. Nikola (Poreč) sastoji se od hotela Isabella, ekskluzivnh suiteova Isabella V Level Miramare, dvorca Isabella V Level Castle, vila Isabella V Level Villas, kongresne dvorane Momenti te plaža.
Visokogradnja
Murexin - postrojenje za proizvodnju industrijske žbuke i građevinskog ljepila
2013 Stručni nadzor
Izgradnja čelične konstrukcije postrojenja i tehnološkog sistema (silosi, trake, skladišta) sa parkingom.
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Merag
2012 Projektiranje / Nadzor
Nadzor trajektnog pristaništa, projekt sanacije pilota i naglavnih greda dijela trajektnog pristaništa
Visokogradnja
Hotel Valamar Sanfior
2012 Stručni nadzor
Dogradnja terase, zamjena ulazne nadstrešnice, pokrivanje terase restorana, preuređenje spremišta u fitness, prilagodba vezano za zaštitu od požara te uređenje okoliša.
Visokogradnja
Casa Valamar Sanfior
2012 Stručni nadzor
Rekonstrukcija zgrade sa apartmanima Lanterna i dogradnja bazena.
Pomorske građevine i luke
Luka Martinščica
2012 Stručni nadzor
Rekonstrukcija glavnog mola.
Pomorske građevine i luke
Luka Ilovik
2012 Stručni nadzor
Izgradnja gata, obalnog zida i sanacija lukobrana.
Visokogradnja
Upravna zgrada Valamar
2011 Stručni nadzor
Prva faza izgradnje poslovnog objekta.
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Brestova
2010 Projektiranje / Nadzor
Projekt sanacije i nadzor dijela trajektnog pristaništa.
Infrastruktura
Podmorski vodovodni cjevovod Veli Brijun - Vanga
2009 Projektiranje / Nadzor
Adaptacija podmorskog cjevovoda Veli Brijun - Vanga
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Porozina
2006 Stručni nadzor
Produljenje pristaništa i pristupne rampe.
Pomorske građevine i luke
Luka Cres
2001 Stručni nadzor
Sanacija glavnog mola.
Pomorske građevine i luke
Luka Rabac
2000 Stručni nadzor
Izgradnja obalnog zida i operativne obale. Uređenje luke.
Pomorske građevine i luke
Odmuljivanje Plominskog zaljeva
1998 Stručni nadzor
Iskop podmorja Plominskog zaljeva i produbljenje na -4,00 m dubine zbog uplovljavanja brodova.
Visokogradnja
Poslovna zgrada
1997 Projektiranje / Nadzor
Proračun statike poslovne zgrade koja se sastoji od podruma, prizemlja i dva kata te parkinga i uređenog okoliša.
Visokogradnja
Sanitarni čvor 5 - AC Veštar
2021 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora unutar autokampa Veštar, Rovinj.
Visokogradnja
Sanitarni čvor 4 - AC Veštar
2021 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora unutar autokampa Veštar, Rovinj.
Plaže
Plaže Amarin
2021 Stručni nadzor
Uređenje Zapadne i Jugoistočne plaže hotela Amarin te izgradnja betonskih prilaza moru (molova) na Srednjoj plaži hotela Amarin.
Plaže
Plaža Perila
2021 Projektiranje
Odmuljivanje plaže smještene u uvali Perila u Funtani.
Infrastruktura
Usisni cjevovod TE Plomin 1 i 2
2020 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja usisnog cjevovoda i usisne komore.
Infrastruktura
Podmorski ispust Lanterna
2020 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja podmorskog ispusta.
Infrastruktura
Sanacija kaverne - Istra Premium Camping Resort
2020 Projektiranje / Nadzor
Sanacija kaverne nastale zbog urušavanja parkirališta.
Visokogradnja
Istra Premium Camping Resort (3. faza)
2020 Stručni nadzor
Nastavak na drugu fazu rekonstrukcije Autokampa Istra iz 2019. obuhvaća dodatne zone mobilnih kućica, zone kamper parcela sa sanitarnim čvorovima, zonu vila, zonu glamping šatora te uređenje centralne i obalne šetnice.
Pomorske građevine i luke
Pontonski most - Otok Mali Škoj
2019 Projektiranje / Nadzor
Prijelaz sa kopnene strane na otok preko plutajućeg pontona na koji se pristupa montažnom čeličnom stazom sa pasarelama.
Visokogradnja
Istra Premium Camping Resort (2. faza)
2019 Stručni nadzor
Druga faza rekonstrukcije Istra Premium Camping Resort u Funtani obuhvaća centralnu zgradu, bazenski kompleks, zonu kamper parcela sa sanitarnim čvorovima, zonu mobilnih kućica, komercijalnu zonu, sportsku zonu te plaže.
Plaže
Plaža i protočni bazen - Valamar Marea Suites
2019 Projektiranje
Formiranje pješčane plaže, uređenje sunčališta i izgradnja protočnog bazena.
Plaže
Family sjever - Istra Premium Camping Resort
2019 Projektiranje
Formiranje šljunčane plaže i uređenje sunčališta.
Plaže
Sandy plaža
2019 Projektiranje
Uređenje pješčane plaže ispod hotela Pical - zona Borik.
Visokogradnja
Privremena betonara
2019 Projektiranje / Nadzor
Privremena gradilišna betonara za potrebe rekonstrukcije hotela Pical.
Visokogradnja
Pinea Valamar Collection Resort
2019 Stručni nadzor
Rekonstrukcija postojećeg hotela Pical. Sastoji se od dva bazenska kompleksa i tri krila: V Level krilo, Family krilo i hotel Pical.
Pomorske građevine i luke
Pristan za istovar ugljena u luci Plomin
2019 Ocjena stanja konstrukcije
Vizualna kontrola stanja (podvodni i vanjski pregled) i prijedlog sanacije konstruktivnih elemenata pristana.
Pomorske građevine i luke
Sidrište Brajdica
2018 Stručni nadzor
Nadzor nad sidrištem.
Plaže
Familiy beach - Istra Premium Camping Resort
2018 Projektiranje / Nadzor
Formiranje šljunčane plaže i uređenje sunčališta.
Infrastruktura
Havarijski ispust crpne stanice Materada i Sv. Martin
2018 Projektiranje / Nadzor
Rješenje priključenja havarijskog ispusta na gradsku kanalizacijsku mrežu zbog prihvata i odvodnje sanitarnih otpadnih voda.
Visokogradnja
Valamar Girandella Family (2.faza)
2017 Stručni nadzor
Izgradnja family hotela i bazena sa popratnim sadržajima.
Pomorske građevine i luke
Luka Njivice
2017 Stručni nadzor
Izgradnja obalnog zida i operativne obale. Uređenje luke.
Visokogradnja
Girandella Valamar Collection Resort (1.faza)
2016 Stručni nadzor
Girandella Valamar Collection Resort smješten u Rapcu, sastoji se od paviljona Ulika, Agava i Oleandar te ville Ana, Ada i Eva.
Plaže
Plaža Borik
2016 Projektiranje
Protočni bazen sa sunčalištem u moru.
Infrastruktura
Teniski tereni Rabac
2016 Projektiranje / Nadzor
Izgradnja dvaju teniskih terena u sklopu teniskog kompleksa Prohaska.
Pomorske građevine i luke
Luka Grabar
2016 Stručni nadzor
Izgradnja lukobrana, obalnog zida, operativne obale i uređenje luke.
Pomorske građevine i luke
Most Uljanik
2016 Ocjena stanja konstrukcije
Vizualna kontrola stanja (podvodni i vanjski pregled) i prijedlog sanacije konstruktivnih elemenata prednapetog mosta u brodogradilištu Uljanik.
Visokogradnja
Obiteljska kuća sa pomoćnim objektom
2015 Projektiranje / Nadzor
Građevinski projekt i nadzor obiteljske kuće sa bazenom i pomoćnim objektom u naselju Šurani.
Pomorske građevine i luke
Izvanredno održavanje obale u uvali Sv. Mikula na otoku Mali Brijun
2015 Projektiranje
Projekt sanacije obalnog zida i urušenog platoa na otoku Mali Brijun.
Infrastruktura
Podmorski ispust otok Sveti Nikola
2015 Ocjena stanja konstrukcije
Kontrola stanja podmorskog ispusta.
Pomorske građevine i luke
Osorski kanal
2015 Projektiranje / Nadzor
Sanacija obalnog zida Osorskog kanala.
Pomorske građevine i luke
Luka Rovenska
2014 Stručni nadzor
Sanacija postojećeg lukobrana i izgradnja montažnog gata.
Visokogradnja
Valamar Collection Isabella Island Resort
2013 Stručni nadzor
Smješten na otoku Sv. Nikola (Poreč) sastoji se od hotela Isabella, ekskluzivnh suiteova Isabella V Level Miramare, dvorca Isabella V Level Castle, vila Isabella V Level Villas, kongresne dvorane Momenti te plaža.
Visokogradnja
Murexin - postrojenje za proizvodnju industrijske žbuke i građevinskog ljepila
2013 Stručni nadzor
Izgradnja čelične konstrukcije postrojenja i tehnološkog sistema (silosi, trake, skladišta) sa parkingom.
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Merag
2012 Projektiranje / Nadzor
Nadzor trajektnog pristaništa, projekt sanacije pilota i naglavnih greda dijela trajektnog pristaništa
Visokogradnja
Hotel Valamar Sanfior
2012 Stručni nadzor
Dogradnja terase, zamjena ulazne nadstrešnice, pokrivanje terase restorana, preuređenje spremišta u fitness, prilagodba vezano za zaštitu od požara te uređenje okoliša.
Visokogradnja
Casa Valamar Sanfior
2012 Stručni nadzor
Rekonstrukcija zgrade sa apartmanima Lanterna i dogradnja bazena.
Pomorske građevine i luke
Luka Martinščica
2012 Stručni nadzor
Rekonstrukcija glavnog mola.
Pomorske građevine i luke
Luka Ilovik
2012 Stručni nadzor
Izgradnja gata, obalnog zida i sanacija lukobrana.
Visokogradnja
Upravna zgrada Valamar
2011 Stručni nadzor
Prva faza izgradnje poslovnog objekta.
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Brestova
2010 Projektiranje / Nadzor
Projekt sanacije i nadzor dijela trajektnog pristaništa.
Infrastruktura
Podmorski vodovodni cjevovod Veli Brijun - Vanga
2009 Projektiranje / Nadzor
Adaptacija podmorskog cjevovoda Veli Brijun - Vanga
Pomorske građevine i luke
Trajektno pristanište Porozina
2006 Stručni nadzor
Produljenje pristaništa i pristupne rampe.
Pomorske građevine i luke
Luka Cres
2001 Stručni nadzor
Sanacija glavnog mola.
Pomorske građevine i luke
Luka Rabac
2000 Stručni nadzor
Izgradnja obalnog zida i operativne obale. Uređenje luke.
Pomorske građevine i luke
Odmuljivanje Plominskog zaljeva
1998 Stručni nadzor
Iskop podmorja Plominskog zaljeva i produbljenje na -4,00 m dubine zbog uplovljavanja brodova.
Visokogradnja
Poslovna zgrada
1997 Projektiranje / Nadzor
Proračun statike poslovne zgrade koja se sastoji od podruma, prizemlja i dva kata te parkinga i uređenog okoliša.