Luka Ilovik

Investitor: Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Lokacija: Ilovik

Opis:

Izgradnja gata, obalnog zida i sanacija lukobrana.