Izvanredno održavanje obale u uvali Sv. Mikula na otoku Mali Brijun

Investitor: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
Lokacija: Otok Mali Brijun

Opis:

Projekt sanacije obalnog zida i urušenog platoa na otoku Mali Brijun.