Osorski kanal

Investitor: Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Lokacija: Osor

Opis:

Sanacija obalnog zida Osorskog kanala.