Luka Martinščica

Investitor: Županijska lučka uprava Cres
Lokacija: Martinščica

Opis:

Rekonstrukcija glavnog mola.