Sidrište Brajdica

Investitor: Lučka uprava Rijeka
Lokacija: Rijeka

Opis:

Nadzor nad sidrištem.