Plaža Perila

Investitor: Općina Funtana - Fontane
Lokacija: Funtana
Površina odmuljivanja: 2.771,00 m²

Opis:

Odmuljivanje plaže smještene u uvali Perila u Funtani.