Luka Rovenska

Investitor: Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Lokacija: Veli Lošinj

Opis:

Sanacija postojećeg lukobrana i izgradnja montažnog gata.