Sanitarni čvor 4 - AC Veštar

Investitor: Maistra d.d.
Lokacija: AC Veštar, Rovinj
Površina objekta: 350,10 m²

Opis:

Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora unutar autokampa Veštar, Rovinj.