Obiteljska kuća sa pomoćnim objektom

Investitor: Privatni investitor
Lokacija: Šurani

Opis:

Građevinski projekt i nadzor obiteljske kuće sa bazenom i pomoćnim objektom u naselju Šurani.