Plaže Amarin

Investitor: Maistra d.d.
Lokacija: Rovinj
Površina zahvata Zapadne plaže: 5.679,00 m²
Površina zahvata Jugoistočne plaže: 6.635,00 m²

Opis:

Uređenje Zapadne i Jugoistočne plaže hotela Amarin te izgradnja betonskih prilaza moru (molova) na Srednjoj plaži hotela Amarin.