Luka Cres

Investitor: Županijska lučka uprava Cres
Lokacija: Cres

Opis:

Sanacija glavnog mola.