Odmuljivanje Plominskog zaljeva

Investitor: HEP-Proizvodnja d.o.o. - TE Plomin
Lokacija: Plomin
Iskop: 600.000,00 m³

Opis:

Iskop podmorja Plominskog zaljeva i produbljenje na -4,00 m dubine zbog uplovljavanja brodova.